Публикации

От Аристотел Гаврилов:

1. Непубликувани Писма до Лилия Гурова:

 • 2008 – Отношение и съотношение. – Писмо четвърто (05.06.2008)
 • 2006 – Възможно ли е едно възобновяване на “Българската дискусия за природата на съзнанието”? – Писмо трето (26.11.2006)
 • 2005 – Разширява ли се хоризонтът на релационната концепция за съзнанието? – Писмо второ (28.03.2005)
 • 2004 – Има ли “Българската дискусия за природата на съзнанието” своя предистория? – Писмо първо (25.11.2004).

2. Публикувани:

 • 2004 – Интервю (отговор на въпроси на Л. Гурова и Д. Цацов) – Във: Философски алтернативи, 1-2/2004
 • 2002 – Материалистическата диалектика и субективният идеализъм. Поглед върху философията на Дж. Беркли. София: Херон прес.
 • 1978 – Материалистическата диалектика и пътищата на идеализма. Ч. 2. – В: Годишник на Софийския университет. София: Университетско издателство.
 • 1975 – Към въпроса за природата на съзнанието. София: Университетско издателство [Преиздание на текста от 1962 заедно с три допълненния. Последно осмо преиздание през 1984]
 • 1973 – Материалистическата диалектика и пътищата на идеализма. Ч. 1. – В: Годишник на Софийския университет. София: Университетско издателство.
 • 1970 – Диалектикоматериалистическият монизъм и теорията на отражението. – В: Ленин и някои проблеми на марксистката философия. Сборник статии.
 • 1962 – Към въпроса за природата на съзнанието. София: Наука и изкуство.
 • 1962 – Към въпроса за природата на съзнанието. – В: Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет, Т. V, кн. ІІ, 1961.

За Аристотел Гаврилов

 • Лилия Гурова (2004) Размишления по повод новата книга на Аристотел Гаврилов. – В: Философски алтернативи. 1-2/2004.
 • Димитър Цацов (2003) Източно-европейска философска школа. Презентационизмът в Русия и България. Велико Търново: Фабер.
 • Сава Петров (1963) Може ли съзнанието да е само отношение? – В: Философска мисъл. 1963.
Advertisement