За него

За Аристотел Гаврилов

  • Лилия Гурова (2004) Размишления по повод новата книга на Аристотел Гаврилов. – В: Философски алтернативи. 1-2/2004.
  • Димитър Цацов (2003) Източно-европейска философска школа. Презентационизмът в Русия и България. Велико Търново: Фабер.
  • Сава Петров (1963) Може ли съзнанието да е само отношение? – В: Философска мисъл. 1963.
Advertisement