Афоризми

Афоризми от Аристотел Гаврилов

  • Той не тичаше за знания, а за звания.
  • Понякога величаем предшествениците си, само за да величаем себе си.
  • Тръпки ме побиват, когато си помисля, че светът е един.
  • Успокоява ме само мисълта, че съществуват безкрай светове.
  • Смут обхваща душата ми, когато се замисля върху неизброимостта на световете. Утешава ме само мисълта, че съществува един единствен свят…

25. 11.1980.

Advertisement